Özge Özel Sağlık
Hizm. Ltd. Şti.
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81
ONLINE SONUÇ AVRUPA

vetlab.com.tr

Analizler Neden Laboratuvarda Yapılmalı

Analizler Neden Laboratuvarda Yapılmalı

Analizler Neden Laboratuvarda yapılmalıdır ?

            Teknoloji ilerledikçe yapılan analiz sayıları ve özellikleri değişmektedir. Analiz sayıları arttıkça sadece bu konularda çalışan uzmanlıklar oluşmuştur. Çünkü laboratuvarda analiz yapmak sadece tahlili cihaza vermek ve sonucu hasta sahibine yollamak olarak düşünülmemelidir.  Laboratuvara gönderilen örneklerin analizlerinde çıkan sonuçlar uzman tarafından incelendikten sonra verilmektedir.  Laboratuvardaki uzman hekim öncelikle kendi birikimi kullanarak laboratuvara daha önce gelmiş benzer diğer örneklerin sonuçlarını ve hastanın durumu ile bilgileri değerlendirir. Sonuçlar bu aşamadan sonra raporlanır. Yani aslında her analiz örneği bir hastadır. Bu nedenle laboratuvarda çıkan sonuçlar laboratuvar alanında uzman hekimlerin incelemesinden sonra gönderilir. 

Laboratuvarda çalışan biyologlar, teknikerler, teknisyenler ve laborantlar laboratuvar konusunda eğitim almış personeldir. Analizlerin nasıl yapılacağı ve hangi nedenlerin analiz sonuçlarını değiştireceği konusunda eğitim almışlardır. Laboratuvarda kullanılan cihazlar bu analizlere uygun profesyonel cihazladır ve düzenli olarak hem laboratuvar personeli tarafından kontrol örnekleri ile takip edilirler hem de teknik servis tarafından düzenli olarak kalibre edilirler. 

Laboratuvardaki tüm elektrik tesisatı ve ortam şartları analizlere göre yapılandırılmıştır. Doğru yapılandırılmamış bir laboratuvarda voltaj değişikliği ve ortam sıcaklığı bile sonuçları değiştirebilir. Bazı cihazların yan yana bulunması bile sonuçların yanlış çıkmasına neden olabilir. Laboratuvarda kullanılan cihazların duyarlılığı ve kesinliği hızlı testlerin üzerindedir. Hayvan hastalıklarında yapılan testlerin insan analizleri laboratuvarlarında yapılan testler ile aynı standartta olması gereklidir. Kendimiz ile ilgili analizler ile ilgili olarak laboratuvara gittiğimizde testler hızlı testler ile yapılmaz. ELISA, İmmunflöresan, İmmunlite veya daha yüksek teknolojiler kullanılır. Laboratuvarda yapılan analizlerin çoğunda sayısal bir değer bulunduğundan kandaki düşük reaksiyonları bile yakalama gücü vardır. Ayrıca laboratuvarda yapılan analizlerin büyük kısmında negatif ve pozitif kontrol kullanılır. Bu teknik testin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder ile aynı standartta olması. Her özel veteriner laboratuvarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat almakta ve her yıl bakanlıktan gelen bir ekip tarafından uzman veteriner hekim, teknik ekip ve laboratuvar şartları bakımından düzenli olarak denetlenmektedir. Uzman veteriner hekim olmayan bir laboratuvarda o testi yapmak ve raporlama yasal değildir.

Özet olarak doğru bir analiz sonucu için aşağıdaki şartlar gereklidir.

 

Uzman Hekim 

Doğru Analiz Ortamı Ve Şartları

Yetişmiş Teknik Personel 

Duyarlılığı Ve Yüksek Testler Kitleri

Profesyonel Cihazlar

Bağımsız Bir Kurum Tarafından Denetim 

 


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM