Özge Özel Sağlık
Hizm. Ltd. Şti.
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81
ONLINE SONUÇ AVRUPA

vetlab.com.tr

Önemli Bilgiler

Analizler Neden Laboratuvar Ortamında Yapılmalı

Devamı için tıklayınız >>>

Böbrek Hasarında Erken Tanı Belirteci- SDMA-Simetrik Dimetilarjinin

Böbrek hastalıkları kronik hale geldikçe geri dönüşümsüz doku hasarlarına neden olmaktadır. Böbrek hasarlarını önlemek için kedi ve köpeklerde düzenli böbrek kontrolleri yapmak gereklidir. Böbreğin erken dönemlerindeki hasarları farketmek için kullanılan

Devamı için tıklayınız >>>

Brucella Serum Tüp Aglitünasyon Testi

Bu test sürüde Brucella varlığını ortaya koyan en iyi testlerden birisidir.

Devamı için tıklayınız >>>Corona Covid-19 Hayvandan İnsana Bulaşır mı ?

Amerikan Veteriner Hekim Birliği (AVMA?)nın ?Pet sahipleri için COVID-19:Sık Sorulan Sorular?

Devamı için tıklayınız >>>Encephalitozoon cuniculi

Devamı için tıklayınız >>>

Hayvancılık İşletmelerine Ari Hayvancılık Belgesi Alma

Devamı için tıklayınız >>>

İnek ve Keçide Sütten Yapılan Gebelik Testi

Devamı için tıklayınız >>>Kanda Tüberküloz Testi -BOVIGAM® Gamma İnterferon

Koyun, sığır, keçi, bufalo, bizon ve diğer boynuzlugillerde sığır tüberkülozunun teşhisi için kapalı sistem bir laboratuar testidir.

Devamı için tıklayınız >>>

Karaciğer Enzimleri

Devamı için tıklayınız >>>

Kedi Corona Virus Analizi (FİP Hastalığı)

Kedilerde her corona virus analizi onun hasta olduğunu göstermez

Devamı için tıklayınız >>>Kedi ve Köpeklerde Çözülemeyen Deri Problemleri

Kedi ve köpeklerde Dermatolojik Sorunlar

Devamı için tıklayınız >>>

Klinisyene Özel Analiz Panelleri

Hastlıkların teşhisinde her veteriner hekime özel paneller

Devamı için tıklayınız >>>

KOAGÜLASYON TESTLERİ-PIHTILAŞMA TESTLERİ

Kanama, pıhtılaşma bozuklukları, operasyon öncesi yapılması gerekli analizler.

Devamı için tıklayınız >>>Köpeklere Özel Kantitatif CRP (C-reaktif protein)

CRP bir çok hastalığın tanısında kullanılmasına rağmen köpeklere özel kalitatif olarak analizinin yapılması tanı gücünü çok arttırmakta. Köpekler insanlardan daha dayanıklı olduklarından hastalık bulgularını daha geç gösterirler. Bu belirteç doku hastasın

Devamı için tıklayınız >>>

Mikroalbuminüri

Mikroalbüminüri tahlili idrardan yapılan bir erken tanı tahlilidir.

Devamı için tıklayınız >>>

RETİKÜLOSİT DEĞERİ

Önemini göz ardı ettiğimiz önemli bir hemogram değeri.

Devamı için tıklayınız >>>Sığırlarda Haptoglobin in Önemi

Haptoglobin sağlıklı hayvanların kanlarında belirlenemeyen bir çeşit akut faz proteinidir. Haptoglobin özellikle sığırlar için spesifiktir.

Devamı için tıklayınız >>>

Sığırlarda İshal Yapan Hastalıklar

Hastalığın etkeni E.coli 'nin patojen serotipleridir. Bu bakteriler sağlıklı, hasta insan ve hayvanların bağırsak kanalında, dışkılarında, ahırın her tarafında bol miktarda bulunmaktadır.

Devamı için tıklayınız >>>

Sığırlarda Metabolik Profil

Sığırlar için kan profilinin belirlenmesi sürü sağlığının moniterize edilmesini sağlamaktadır.

Devamı için tıklayınız >>>Sığırlarda Süt Üre Nitrojeni (Mun) Değerinin Önemi

Süt ineklerinin rasyonlarında ki protein düzeyi ile MUN değeri arasında bir ilişki söz konusu olduğu için, beslenmenin doğruluğunun kontrolü amacıyla sütteki üre nitrojeni kontrol edilmelidir.

Devamı için tıklayınız >>>

Sığırlarda Viral Solunum Hastalıkları

Solunum yolu hastalıkları sığır yetiştiriciliğinde çok önemli bir sorun teşkil etmektedir. Virus ve bakterilerin, stresin de rol aldığı durumlarda oluşturduğu kompleks hastalıklardır.

Devamı için tıklayınız >>>

Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Analizleri

Sürünün veriminin iyi olması hayvanların sağlıklı olmasına bağlıdır. Özellikle solunum ve sindirim sistemi hastalıkları bu nedenle önemlidir.

Devamı için tıklayınız >>>Sürü Hayvancılığında Biyokimyasal Testler

Sürü hayvancığı hayvanların sürekli kontrolünü gerektirir. Biyokimyasal testler ile hayvanların verimleri takip edilebilir.

Devamı için tıklayınız >>>

Tüberküloz ve Brucella - Ari Hayvancılık

Süt inekçiliğinde Brucellosis salgın hastalıkların başında gelmektedir.

Devamı için tıklayınız >>>

Uzman Görüşü

Kendinizi yalnız hissetmeyin. Hastanızla ilgili verileri bir uzman ile değerlendirebilirsiniz.

Devamı için tıklayınız >>>Vetlab Veteriner Laboratuvarında Yapılan Analizler ile İlgili Önemli Bilgiler

Devamı için tıklayınız >>>


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM